Definiowanie nazw dla komórek lub zakresów, to bardzo przydatne narzędzie. Dzięki nazwom formuły będą zrozumiałe i łatwiejsze w obsłudze. Łatwiejsze jest odczytanie sensu formuły, jeśli brzmi ona np. SUMA(Koszty) zamiast SUMA(A1:A18).

Tworząc nazwy musisz pamiętać o ograniczeniach

 • Nazwy nie mogą zawierać spacji.
 • Pierwszy znak musi być literą, znakiem podkreślenia ( _ ), lub ukośnikiem odwrotnym ( \ ).
 • Nazwą nie może być pojedyncza litera „K”, „k”, „W”, „w” (obu liter używamy do zaznaczenia wiersza lub kolumny obecnie zaznaczonej komórki podczas wpisywania ich w polu Nazwa lub Przejdź do.
 • Nazwy nie mogą być identyczne z odwołaniami komórek.
 • Nazwa nie może składać się z więcej niż 255 znaków.
 • Użycie symboli jest niemożliwe, z wyjątkiem kropki i znaku podkreślenia.

Definiowanie zakresów przy pomocy pola nazw

Zaznacz komórkę lub zakres, któremu nadasz nazwę.
Kliknij na polu nazwy i wpisz nazwę. Kliknij ENTER

Definiowanie zakresów przy pomocy polecenia „Definiuj nazwę”

Aby zdefiniować nazwę dla zakresu używając polecenia Definiuj nazwę:
Zaznacz komórkę lub zakres dla których chcesz nadać nazwę.
Z karty Formuły wybierz w grupie Nazwy zdefiniowane polecenie Definiuj nazwę.

Zobaczysz następujące okno.

 • W polu Nazwa wprowadzisz nazwę dla zakresu.
 • Pole zakres pozwala określić zasięg zdefiniowanej nazwy. Możliwe opcje to Skoroszyt, lub dowolny z istniejących arkuszy. Pole Komentarz pozwala na dowolne opisanie pola.
 • Pole Odwołuje się do: pokazuje adres zakresu lub komórki, dla
 • których nadajemy nazwę.
 • Kliknij OK.

Definiowanie zakresów przy pomocy polecenia „Utwórz z zaznaczenia”

Użyj tej opcji, gdy chcesz automatycznie nazwać komórki lub zakresy na podstawie etykiet kolumn i wierszy tabeli.
Aby automatycznie utworzyć nazwane zakresy lub komórki musisz wykonać następujące czynności:
Zaznacz komórki wchodzące w skład tabeli
Z karty Formuły wybierz w grupie Nazwy zdefiniowane przycisk Utwórz z zaznaczenia. Pojawi się następujące okno:

Wybierz na podstawie czego mają być tworzone nazwy komórek i zakresów.
Zatwierdź przyciskiem OK.

Modyfikowanie nazwanych zakresów

Jeśli chcesz zmodyfikować nazwany zakres (komórki, które wchodzą w jego skład), z karty Formuły wybierz w grupie Nazwy zdefiniowane przycisk Menedżer nazw.
Możesz tutaj usunąć nazwę, lub ją edytować.

Wskaż zakres, który chcesz zmodyfikować i kliknij przycisk Edytuj

Wstawianie nazwanych zakresów i komórek do formuł i funkcji

Nazwane zakresy możesz wprowadzać do tworzonych funkcji w sposób standardowy – zaznaczając komórkę lub komórki (nazwa automatycznie pojawia się w formule). Możesz też wpisać nazwę ręcznie. Masz też możliwości użycia polecenia Wklejanie nazwy naciskając klawisz F3.

Należy teraz jedynie wskazać nazwę zakresu lub komórki, nacisnąć przycisk OK. i nazwa zostaje wprowadzona do formuły lub funkcji.
Wygodna metoda wprowadzania nazw do funkcji to polecenie Użyj w formule w karcie formuły:

Wolisz zobaczyć tworzenie nazw na filmie?

Proszę bardzo: