Tworzenie nazw dla zakresów w Excelu

Definiowanie nazw dla komórek lub zakresów, to bardzo przydatne narzędzie. Dzięki nazwom formuły będą zrozumiałe i łatwiejsze w obsłudze. Łatwiejsze jest odczytanie sensu formuły, jeśli brzmi ona np. SUMA(Koszty) zamiast SUMA(A1:A18). Tworząc nazwy musisz pamiętać o ograniczeniach Nazwy nie mogą zawierać spacji. Pierwszy znak musi być literą, znakiem podkreślenia ( _ ), lub ukośnikiem odwrotnym …

Tworzenie nazw dla zakresów w Excelu Czytaj więcej »